2020. szeptember 13., vasárnap

válaszlevél barátnőmnek


nekem nincs vasárnap...
a napok monoton dobszók
kérgessé vájták lelkemet
az idő is elpihent
s már csak magam ismétlem
miközben mint rostán kihullt az emlékezet
várakozásban feléltem a perceket
semmi mi maradt eleven
láncfűrész sívít
dölnek a fák
hull az élet
állatok sírnak
emberek írtanak
írmag sem marad
tűz és vas
poklok pokla
szívemen bánat
nyomom sem marad
az idő sebeket foltoz
a test elpihen
a lélek hova száll
senki sem tudja
akár a szél nyargal valahova
s a végtelen idő foglya lesz...

Siersthal, 2020. szeptember 13.

2020. június 23., kedd

Hangtalanul

a bánat keserű kérge
mázsás kolonc
állhatatos szívem
vérkő bástyáján

hívtalak hangtalan
hisz a szavak csak álcák
mélyükön a semmi
de te nem felelsz

hívtalak sírva-zokogva
hittem visszhangra lel
bánatom zsolozsmája
de nem! már a kő is olvad...

és látod most vége
többé csak benned hívlak
mint valami rossz darab után
a lehulló függönyt némaság fogadja

***

odakünn a Nap felszippantja
a feldőlt sajtár tejfehér nedvét
tehén bődül itatónál kék lepkék
Kisherend régmúlt varázsa bennem él

bennem él ki messze-messze
vágyom valamire mi nevesíthetetlen
bölcsőt ringató karok édes szorítása
anya lényem anyámé lett
feloldódtam a messzeségben

Siersthal, 2020. június 23.

2020. május 4., hétfő

Barátomnak

Horváth Gézának

Mikor a réten selyemfű hullámzik,
tengerparton csavargok
s Lee Annára gondolok. 
Mikor a szél lágyan simogat,
anyám szép szemében,
mint bölcsőben gyermek
ringat a messzi ismeretlen.
S mikor a szél vad
s fákat tördelő haragos
apám jut eszembe...
De mégis mindenben
virágzik a szeretet...

Én meg csak köszönni tudom,
ha megosztod velem gondolataidat!
Akkoris, ha azok másfelé kanyarognak,
mint a bennem bűvóak...

Siersthal, 2020. május 04.

2020. január 14., kedd

mikor a szelek..

mikor a szelek
mint  hideg telek
összesodornak leveleket
úgy vágyom én érintésedet
hangod elhal
már a messzeség sem őrzi
eszembe jutnak
szánkót röppintő
hófedte dombok
piciny kis vastalpú
ingatag jószág
mögöttem apám
száguld a “menet”
kiszállni nem lehet
de a kegyetlen való
kiragad
elragad
elhal
s a télben
egy kék iszalag virágzik lankadatlan
közepében a tátongó messzeség
engem is beszippant
jöttömben-mentemben csodálom
elnehezült ujjammal érintem
kék akár a szemed anyám
s tied földbarna apám
ég és föld
összeér

elvisz a messzeség

Siersthal, 2020, január 14.

2019. november 18., hétfő

Hógolyóként

Most, hogy ősz van
igen csak így simán
van
van
van
létezik
él és birtokol
birtokol?
bírt ok ól
vesszők
jelek
ékezetek
változások
egy vacak vonal
vonallal
összedűl a dal
szóval most hogy
színes kabátjában
beszökkent az ősz,
laza táncospárként
mert ki mondja meg
nemét korát
s minden mását
van nyelv mi nemel
új szó?
hát hogy mondjam?
nemek szerinti elosztás
mindegy
nem is erről akartam firkálni
csak az úrhatnám őszről
ki egyáltalán nem szolgáló
de nem ám
mily szépen megénekelték már annyian
de most éppen esik
és a dacosan ágáló levelek
csak áznak-áznak
netán fáznak
és oly erősen szorítanak,
hogy elfáradnak
és lassan alászállnak
de van ki még táncot lejt
mielőtt végleg
földi álomba szenderül
az égi helyett
Petőfi és Tompa
már tán nem sikk
kell az új
mi divat
nem baj
hulljon a férgese
még férgesebb helyett...
oh, szólj dal
vágyam oly mostoha
mert klasszikusokat
akarok legelni!
Igenis legelni
falni
most éppen Turgenyevet
mert elmondhatatlanul
ismeri, érti a lelket
akárcsak Dosztojevszkij
a két nagy
páratlanul egy pár!
két lélekszakértő
kismiska a sok mai kókler
kik magukat vallják
doktoroknak
lélek ismerőnek...
elszaladtam erre-arra
mi bennem hamvad
tán lángra kap
de valahogy gyenge
és csak lobbant egyet
kialszik
velem
együtt
ősz
te szép
te színes
álomringató
meseszínek
a lét igaz temetője
hozzád fordulok
téged énekellek
oly szép vagy
oly szép
és mégis
én a tél leánya vagyok
bezárom magam
egy óriás hógolyóba
lavinaként vágtatok
minden utamba esőt
elsodrok
hogy aztán darabokra esve
véget érjen az utam

Siersthal, 2019. november 18.